Soutěživost neřadí mezi své vlastnosti a účinkování v prostřeno bere spíše jako splnění snu své babičky. Jeho mnohem více zajímá možnost postoupit na žebříčku kariéry až do Bruselu, čemuž podřizuje veškeré své aktivity. Procestoval kus světa ve snaze zdokonalit jazykové dovednosti a odevšad si přivezl i nějaký ten zajímavý recept.